Informasjon

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Temaside om Korona

Oppfølging

Oppfølgingen er omfattende og krever tverrfaglighet. Det er laget modeller hvor det opprettes faggrupper med ansvar for den enkelte pasient. Gruppen kan bestå av pasient, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, nevrolog. Det vil kunne bli behov for å konsultere for eksempel: sosionom, psykolog, prest, ernæringsfysiolog og lignende. Oppfølgingen bør være proaktiv og innrettes mot tidlig påvisning av og tiltak mot kommende problem.

Forrige side Neste side