Informasjon, tilstand

Krystallsyke - benign posisjonell vertigo

Krystallsyke er en tilstand med anfall av kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Ofte oppstår det når man snur seg i sengen, eller når man setter seg opp i sengen.

Hva er benign vertigo?

Tilstanden kalles krystallsyke eller BPPV, som er forkortelse for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo).

Sykdommen er forholdsvis vanlig, og den kan ses hos yngre og middelaldrende, men det er økende forekomst med økende alder. Gjennomsnittsalderen for dem med sykdommen er cirka 60 år, og to av tre er kvinner.

Neste side