Informasjon, tilstand

Krystallsyke - benign posisjonell vertigo

Temaside om Korona

Prognose

Hos de fleste er dette en tilstand som går over av seg selv etter uker eller noen måneder. Enkelte kan imidlertid få langvarige plager. Det er også ganske vanlig at plagene kommer tilbake gjentatte ganger, men med langvarige gode perioder i mellom. Ved tilbakefall av plager benyttes samme behandling som ved første episode.

Forrige side Neste side