Informasjon

Demens - en kort oversikt

Demens er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom i hjernen som fører til tap av intellektuelle funksjoner. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging.

Hopp til innhold

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Typiske symptomer på demens er:

 • Svekket hukommelse
  • Men, selv om det er oftest det første tegnet så dreier det seg sjelden om demens når en pasient oppsøker allmennlegen pga. glemsomhet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tap av dømmekraft
 • Nedsatt evne til planlegging
 • Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
 • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
 • Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning
 • En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
 • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

I Norge er det rundt 80 000 personer som har demens. Forekomsten øker med alderen. Tall for Vest-Europa viser at 1,6 prosent av personer i aldersgruppen 60 - 65 år lider av demens, mens hos de over 89 år er forekomsten 43 prosent. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040.