Informasjon

Demens - en kort oversikt

Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen. Den fører til tap av intellektuelle funksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging, nedsatt orientering, språkvansker og nedsatt funksjon i det daglige liv.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Typiske symptomer på demens er:

 • Svekket hukommelse
  • Men, når en pasient selv klager over glemsomhet dreier det seg sjelden om demens
  • Svekket hukommelse som rapporteres av personer i pasientens sosiale omgivelser er en tydeligere pekepinn på demens 
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tap av dømmekraft
 • Nedsatt evne til planlegging
 • Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
 • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
 • Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning
 • En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
 • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

I Norge er det mellom rundt 80 000 - 100 000 personer eller rundt 1,7% av befolkningen som har demens. Litt over 80% av beboere i norske sykehjem (langtidsplass) har demens. Forekomsten øker med alderen. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040. På verdensbasis har omtrent 5-7% av befolkningen ≥60 år demens (rundt 7% i Vest-Europa).

Neste side