Informasjon

Demens - en kort oversikt

Demens er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom i hjernen som fører til tap av intellektuelle funksjoner. Når tilstanden inntrer i høy alder, brukes betegnelsen aldersdemens.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Typiske symptomer på demens er:

  • Svekket hukommelse - er oftest det første tegnet
  • Konsentrasjonsvansker
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
  • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
  • Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning
  • En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

I Norge er det over 65.000 med diagnosen demens. Forekomsten øker med alderen. I aldersgruppen 60-65 år lider 1% av demens, mens hos de over 90 år er forekomsten 30%. Hvert år er det ca. 9000 nye personer som får diagnosen demens i Norge.