Informasjon

Demens - en kort oversikt

Forebygging av demens

Alder og arv er ikke noe vi kan endre, men det finnes en del risikofaktorer som lar seg påvirke. Her er det både en gladnyhet og en oppfordring. Den gjelder både for individer, politikere, helsepersonell og andre grupper. Ved ta grep om livet og ved å påvirke risikofaktorer i en gunstig retning, er det sannsynligvis mulig å forebygge eller forsinke utvikling av opptil 40% av demenstilfellene! Risikofaktorene er: lavt utdanningsnivå, høyt blodtrykk, dårlig hørsel, overforbruk av alkohol, fysisk inaktivitet, fedme, diabetes, røyking, luftforurensning, hodeskade, depresjon og sjeldne sosiale kontakter.

Forebygging av demens med legemidler hos personer uten samtidige andre sykdommer har så langt ikke vist seg å ha overbevisende effekt. Ved samtidige andre sykdommer anbefales det forebygging og behandling etter gjeldende retningslinjer. Dette er spesielt viktig ved høyt blodtrykk, diabetes og vaskulær demens. 

Forrige side Neste side