Informasjon

Demens - en kort oversikt

Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen. Den fører til tap av intellektuelle funksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging, nedsatt orientering, språkvansker og nedsatt funksjon i det daglige liv.

Prognose ved demens

Demens utvikles vanligvis langsomt og gradvis, og utviklingen deles ofte i tre faser:

  • Fase en: Hukommelsesproblemer, problemer med å sette navn på ting og mennesker, nedsatt spontanitet og litt svekket evne til å tolke synsinntrykk, avstander og lignende.
  • Fase to: Større språkvansker, økende problemer med å tolke synsinntrykk, svekket orienteringsevne, koordinasjonsproblemer
  • Fase tre: I tillegg til mental svikt og endret atferd blir fysisk og motorisk svekkelse stadig mer tydelig.

Tilstanden vil gradvis bli verre, vanligvis i løpet av 2 - 10 år. Etter hvert svekkes også immunapparatet og mange blir plaget med infeksjoner, særlig lungebetennelser. Forventet levetid er betydelig redusert hos en pasient som har fått demensdiagnosen.

Forrige side Neste side