Informasjon

Demens - en kort oversikt

Prognose ved demens

Med unntak av vaskulær demens utvikler demenstilstanden seg vanligvis langsomt og gradvis. Forløpet kan deles i tre faser:

  • Fase 1: Hukommelsesproblemer, problemer med å sette navn på ting og mennesker, nedsatt spontanitet og litt svekket evne til å tolke synsinntrykk, avstander og lignende
  • Fase 2: Større språkvansker, økende problemer med å tolke synsinntrykk, svekket orienteringsevne og koordinasjonsproblemer
  • Fase 3: I tillegg til mental svikt og endret atferd blir fysisk og motorisk svekkelse stadig mer tydelig

Tilstanden vil gradvis bli verre, vanligvis i løpet av 2 til 10 år. Etter hvert svekkes også immunapparatet og mange blir plaget med infeksjoner, særlig lungebetennelser. Forventet levetid er betydelig redusert hos en pasient som har demens.

Forrige side Neste side