Informasjon

Hjernesvinn

Hjernesvinn medfører tap av hjerneceller og nervetråder. Det kan være et generelt svinn, eller det kan være lokalisert. Generelt svinn kan føre til mental svekkelse og forstyrrelser av aktiviteter som styres av vår vilje.

Hva er hjernesvinn?

Cerebrale multiinfarkt (CT)

Hjernesvinn eller hjerneatrofi er et vanlig trekk ved mange av sykdommene som rammer hjernen. Atrofi av ethvert vev betyr tap av celler. I hjernevevet betyr atrofi tap av nerveceller (nevroner) og forbindelsene mellom dem (nervetrådene, aksoner). Atrofien kan være generell og utbredt, hvilket betyr at hele hjernen har skrumpet, eller den kan være avgrenset (fokal) og rammer bare et mindre område av hjernen. Ved et generelt hjernesvinn vil således mange hjernefunksjoner svekkes, mens fokalt hjernesvinn medfører tap av funksjoner som kontrolleres fra dette området av hjernen. Generelt hjernesvinn der begge hjernehalvdelene er skrumpet, kan føre til mental svekkelse og forstyrrelser av aktiviteter som styres av vår vilje.

Neste side