Informasjon

Ménières sykdom

Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet. Det finnes ingen helbredende behandling, kun symptomlindrende.

Hopp til innhold

Hva er Ménières sykdom?

Indre øre med bueganger
Indre øre med bueganger

Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet. Mange har i tillegg en følelse av tetthet eller trykk i øret. Tilstanden kan være ensidig eller tosidig. Ménières sykdom er en vanskelig sykdom å diagnostisere, særlig i de tidlige stadier da ikke alle symptomer er tilstede. Tilstanden er oppkalt etter Prosper Ménière som i 1861 beskrev den mulige mekanismen til sykdommen.

Ménières sykdom er en sjelden tilstand. Vi regner at det finnes ca. 5.000 personer med Ménières sykdom i Norge. Tilstanden synes å være like hyppig blant kvinner og menn. Sykdommen debuterer som regel i 30-50 års alderen. Tilstanden starter gjerne på den ene siden(90%), men over tid blir begge ørene rammet i 30-50% av tilfellene. Omkring 10% vil også ha migrene.