Informasjon

Ménières sykdom

Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av kraftig svimmelhet, kvalme og oppkast, øresus, og nedsatt hørsel  og trykkfølelse i det ene øret. Det finnes ingen helbredende behandling, men sykdommen brenner oftest ut etter noen år.

Hva er Ménières sykdom?

Indre øre med bueganger
Indre øre med bueganger

Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av kraftig svimmelhet, øresus, nedsatt hørsel og trykkfølelse i øret. Tilstanden er oftest ensidig, i alle fall den første tiden. Ménières sykdom kan være vanskelig å diagnostisere, særlig i tidlige stadier da noen symptomer kan mangle. Tilstanden er oppkalt etter Prosper Ménière som i 1861 beskrev den mulige mekanismen til sykdommen.

Ménières sykdom er sjelden. Man regner at det finnes cirka 5-10.000 personer med denne sykdommen i Norge. Tilstanden er like hyppig blant kvinner og menn. Sykdommen debuterer som regel i 30-50 års alderen. Symptomene starter oftest på den ene siden (90 prosent), men over tid blir begge ørene rammet i 30-50 prosent av tilfellene. 

Neste side