Informasjon

Ménières sykdom

Temaside om Korona

Symptomer

Symptomene kan i starten være atypiske, og de kan arte seg som episoder med bare ett symptom, eksempelvis plutselige anfall med svimmelhet eller øresus. Etter en tid blir anfallene mer typiske med svimmelhet, kvalme og oppkast, øresus og svekket hørsel, og ofte trykkfølelse i det syke øret. Anfallene kommer plutselig og varer typisk fra 20 minutter til flere timer. Svimmelheten er ofte så sterk at man må legge seg ned under anfallet. 

Etter anfallene er det vanlig med vedvarende kvalme, slitenhet og utmattelse. Nedsatt hørsel og eventuell døvhet er vanligvis kun tilstede på det ene øret, men 30-50 prosent vil etter hvert få mildere symptomer også i det andre øret. Etter gjentatte anfall vil hørselen gradvis svekkes.

Omkring 95 prosent vil bli kvitt de store svimmelhetsanfallene over tid, men ubalanse kan vedvare, og hørselen blir oftest varig svekket.

Forrige side Neste side