Informasjon

Myasthenia gravis

Årsaker

Synapse
Synapse

Sykdommen skyldes at det av ukjente årsaker dannes antistoffer som angriper forbindelsen mellom nervetråder og muskulatur. Signalstoffet som overfører beskjed fra nerve til muskel heter acetylkolin, og antistoffene fester seg og blokkerer det stedet der acetylkolin fester seg i overgangen mellom nerveenden og muskelplaten (den nevromuskulære synapsen). Dette fører til at færre nervesignaler når frem til musklene, slik at disse svekkes raskere ved aktivitet.

Personer som lider av denne sykdommen, har ofte en forstørret tymuskjertel, og i noen tilfeller ser dette ut til å være en viktig faktor i utviklingen av sykdommen. Tymuskjertelen er av betydning for immunforsvaret. Arvelige faktorer antas å ha en betydning for utvikling av sykdommen.

En del medikamenter kan forverre tilstanden.

Forrige side Neste side