Informasjon

Myasthenia gravis

Diagnosen

Diagnosen stilles først og fremst på grunnlag av sykehistorien med de typiske symptomene. Blodprøver med måling av ulike typer antistoffer er viktige i utredningen. Antistoffer mot acetylkolinreseptorer påvises hos cirka 85 prosent. Ved usikkerhet om diagnosen finnes det også andre antistofftester som kan benyttes.

Nevrofysiologisk undersøkelse med måling av den elektriske aktiviteten i nerver og muskulatur er nødvendig for å bekrefte diagnosen. Det gjøres ofte også en såkalt tensilontest. Et muskelstimulerende middel sprøytes inn i blodåren, og det observeres betydelig bedring av muskelsvakhet innen tre minutter etter at sprøyten er satt.

Røntgen eller CT av brysthulen gjøres for å undersøke thymus. Cirka ti prosent av alle pasientene med myasteni har godartet svulst i kjertelen, og 70 prosent har en forstørrelse av kjertelen uten svulst.

Forrige side Neste side