Informasjon

Myasthenia gravis

Prognose

Sykdommen debuterer ofte i 20-40 års alderen. Sykdomsforløpet er svingende, og tilstanden kan også forandre seg fra dag til dag. Fysiske og psykiske påkjenninger forverrer symptomene.

Enkelte pasienter trenger omskolering eller redusert arbeidstid. Det kan også bli behov for hjelp i hjemmet, enkle hjelpemidler, endring av boligen eller anskaffelse av spesiell bil.

En mulig komplikasjon av behandlingen er såkalt kolinerg krise. Denne skyldes overdosering av Mestinon, som er det mest brukte medikamentet. Dersom en slik tilstand innsetter, vil symptomene raskt forverres i form av generell muskelsvakhet og smertefulle muskelkramper.

Myasthenia gravis er en kronisk sykdom som for de fleste krever livslang behandling. De fleste pasienter med myasthenia gravis responderer godt på behandling og lever yrkesaktive liv med få eller ingen symptomer. Knapt halvparten av pasienter som har oppnådd bedring, med eller uten medikamenter, plages imidlertid av vedvarende slapphet og slitenhet. Årsaken til dette er usikker.

Noen yngre pasienter kan oppleve helbredelse etter fjerning av thymuskjertelen, og har derved bedre prognose enn dem som får sykdommen sent i livet. Men med riktig og tidlig behandling er leveutsiktene normale for begge gruppene. 

Forrige side Neste side