Informasjon

Stiff person syndrom

Tilstanden er kjennetegnet av økende muskelstivhet og smertefulle kramper utløst av bevegelser og ulike sinnsstemninger (emosjoner). Ofte starter sykdommen med ryggstivhet.

Hva er stiff person syndrom?

Tilstanden ble første gang beskrevet i 1956. Andre betegnelser er "stiff man syndrome", Moersch-Woltmann syndrom, autoimmunt stivhetssyndrom - norske spesialister foretrekker sistnevnte betegnelse. Tilstanden er kjennetegnet av økende muskelstivhet og smertefulle kramper utløst av bevegelser og ulike sinnsstemninger (emosjoner). Ofte starter sykdommen med ryggstivhet. Sykdommen påvirker ikke mentale funksjoner som tenkning og intellekt. Det er en autoimmun sykdom, det vil si at kroppen danner antistoffer mot eget vev, i dette tilfellet mot proteiner som spiller en sentral rolle i danningen av signalstoffet (nevrotransmitteren) GABA i hjernen.

Autoimmunt stivhetssyndrom er svært sjeldent, og tall for forekomst foreligger ikke. Tilstanden er 2 til 3 ganger hyppigere blant kvinner (som det er for autoimmune sykdommer generelt). Tilstanden kan forekomme hos barn. Blant voksne er den vanligst i alderen 20-50 år.

Neste side