Informasjon

Stiff person syndrom

Årsak

Sykdomsårsaken er uviss, men autoimmunitet er antakelig viktig. Hos om lag to tredeler av pasientene er det forhøyet nivå av antistoffer mot proteinet GAD65 i blodet, og det foreligger også lokal produksjon i sentralnervesystemet av antistoff mot GAD65. GAD65 er et enzym som deltar i produksjonen av signalstoffene glutamat og GABA i sentralnervesystemet. Glutamat fremmer muskelbevegelser (eksitatorisk), mens GABA hemmer de samme bevegelsene (inhibitorisk) - disse signalstoffene har altså motsatte effekter, de er hva legene kaller antagonister. Hos personer med autoimmunt stivhetssyndrom og antistoffer mot GAD65 er det redusert nivå av GABA i hjernen. Det er derfor fristende å tro at antistoffene mot GAD65 har en betydning for sykdommen, men dette er ikke endelig avklart.

Antistoffer i blod mot GAD65 er vanlig ved diabetes type 1. Minst en tredel av pasientene med autoimmunt stivhetssyndrom og antistoffer mot GAD65 utvikler diabetes. Motsatt får pasienter med diabetes type 1 svært sjelden autoimmunt stivhetssyndrom. Noen pasienter utvikler annen autoimmun sykdom, slik som betennelse i skjoldbruskkjertelen (tyreoiditt) eller pernisiøs anemi. Om lag fem prosent av pasientene med autoimmunt stivhetssyndrom har brystkreft eller småcellet lungekreft. Det er ikke påvist økt forekomst av kreft hos dem som har antistoff mot GAD65.

Forrige side Neste side