Informasjon

Stiff person syndrom

Diagnosen

Diagnosen er vanskelig å stille fordi dette er en så sjelden tilstand og derfor lett blir oversett. Særlig i starten minner den jo om ganske allminnelige lidelser. Heller ikke legeundersøkelsen avdekker funn som gir klar mistanke om sykdommen. Etter hvert som sykdomsmønsteret blir tydeligere, og den klare sammenhengen mellom stress/emosjonelle stimuli og muskelplager blir fremtredende, er det lettere å tenke på alternative diagnoser. Måling av autoantistoffer mot GAD65 er et viktig tegn på at det kan være autoimmunt stivhetssyndrom. Sykdommen gir ikke typiske forandringer ved MR eller nevrofysiologiske undersøkelser (EEG og EMG).

Forrige side Neste side