Informasjon

Stiff person syndrom

Behandling

Diazepam (Vival, Valium, Stesolid) er ofte effektivt ved autoimmunt stivhetssyndrom, og effekt av diazepam støtter diagnosen. Høye doser kan være nødvendig, og nytten begrenses ofte av at pasienten blir trøtt av medisinen (sedasjon). Andre medikamenter som også påvirker GABAerge impulsoverføringer i nervene, så som gabapentin, valproat, vigabatrin, tiagabin og baklofen, kan prøves, men de har ikke dokumentert effekt. Derimot er intravenøst immunglobulin (IVIG) effektivt ved autoimmunt stivhetssyndrom og er førstevalg som immunmodulerende behandling. Smertebehandling kan bli nødvendig hos noen. Aktuelle preparater er paracetamol, NSAIDs, antidepressiva.

Fysisk aktivitet kan være gunstig for å motvirke tilstivning av ledd, men kan hos noen forsterke tendensen til muskelkramper. Fysioterapi kan likeledes være nyttig, selv om også det kan utløse muskelkramper.

Forrige side Neste side