Informasjon

Arteriografi

Angiografi er røntgenundersøkelse av blodårer under innsprøyting av kontrast. Hyppigst gjøres angiografi av arterier, og den vanligste undersøkelsen er koronar angiografi.

Hva er angiografi og arteriografi?

Angiografi som viser trangt parti i arterie
Angiografi som viser trangt parti i arterie

Angiografi er en røntgenundersøkelse av blodårer. Større blodårer deles i to grupper:

  • Arterier (pulsårer), som fører oksygenrikt blod ut i kroppen fra hjertet
  • Vener (samleårer), som fører oksygenfattig blod tilbake til hjertet

Angiografi kan derfor grovt inndeles i arteriografi og venografi, avhengig av hvilke kar som undersøkes. For å kunne fremstille en blodåre på røntgen, må det sprøytes kontrastvæske inn i åren. Kontrasten gjør blodåren synlig og man kan granske om det foreligger forandringer i åren.

De vanligste blodårene som undersøkes, er hjertets arterier (kransårene, se koronar angiografi), halspulsårene (karotidene), arterier i hjernen, arterier som utgår fra hovedpulsåren (aorta) og arterier i bekkenet og føttene.

Undersøkelsen gjør det mulig å påvise skader, forsnevringer, blokkeringer, utposninger (aneurismer) på årene, og viser også blodtilførselen til de organene eller områdene blodårene forsyner.

Neste side