Informasjon

Arteriografi

Undersøkelsen

Arteriografi utføres vanligvis med innstikk i den store arterien i lysken (se video) eller i håndleddsregionen i armen. Fra innstikkstedet føres et kateter (tynt plastrør) frem til den blodåren som skal undersøkes. Fra denne posisjonen sprøytes kontrastvæske gjennom kateteret og inn i arterien. Kontrastvæsken følges både med røntgengjennomlysning på en skjerm og ved fotografering.

Undersøkelsen foregår under sterile betingelser med sterilt utstyr, rengjøring av hud med desinfiserende væske og tildekking av omliggende hud med sterile laken. Det gis lokalbedøvelse før nålen stikkes inn i arterien og kateteret føres inn. Kateteret, som inneholder en myk metallwire (mandreng), føres inn i den riktige blodåren eller i hjertet. Når kateteret er på plass, fjernes mandrengen og kateteret kobles til kontrastsprøyten eller et apparat som sørger for innsprøyting av kontrasten i riktige doser og til riktig tid. Røntgenbilder blir tatt. Etter undersøkelsen tas kateteret ut og innstikkstedet i lysken dekkes. For å hindre blødning fra hullet i blodåren, klemmes åren i ca. 10-15 min, eller inntil blødningen er stoppet.

I forbindelse med enkelte arteriografier der det påvises innsnevringer i arterien, gjøres såkalt angioplastikk. Ved hjelp av mandrengen vil man da forsøke å komme gjennom det trange eller tette partiet. Deretter brukes en liten ballong som fylles med væske, til å åpne opp arterien, dvs. utvide det trange partiet. Man kan også sette inn en armering av metallnetting (stent).

Forrige side Neste side