Informasjon

CT av hjernen

CT av hjernen er en tredimensjonal røngenfremstilling av hodet/hjernen. Vanlige røntgenbilder sier først og fremst noe om skallen (beinet som omgir hjernen), men CT fremstiller også hjernevev, hinner og blodårer innenfor denne.

Hjernen

Oversikt over hjernen
Hjernen, funksjonsområder

Hjernen ligger godt beskyttet inne i hjerneskallen, kraniet. Hjernen utgjøres av storhjernen (cerebrum), som består av to halvdeler (hjernehemisfærene), samt lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen (se figur). Hjernehemisfærene utgjør nær 90% av hjernevevet. Hver hemisfære måler ca. 15 cm i lengderetningen og ca. 11 cm til sammen i bredden.

Den ytre delen av storhjernen betegnes hjernebarken (cortex) og her finnes områder som styrer våre bevegelser, tanker, følelser, etc (se figur). Hjernebarken, eller hjernens grå substans, består av en rekke folder av nervevev slik at den totale overflaten blir større. Læring og hjernefunksjoner er knyttet til grå substans, og det er et poeng at den er størst mulig. Hvit substans er under hjernebarken, dens funksjuon er først og fremst å sende signaler mellom de ulike områdene av grå substans.

Lillehjernen, som styrer koordineringen av musklene, ligger under bakre del av hemisfærene. Lillehjernen kalles også cerebellum, den består av nerveceller og er delt i to halvdeler (hemisfærer).

Hjernestammen, som er omkring 75 mm lang, forbinder resten av hjernen med ryggmargen og inneholder nervesentra som kontrollerer automatiske funksjoner som f.eks. pusting og hjerterytme.

Inne i hjernen er det fire hulrom (ventrikler) som er forbundet med hverandre, og som er fylt med væske, cerebrospinalvæsken (se nedenfor). Ventriklene har åpen forbindelse med det lange, tynne hulrommet som går nedover i ryggkanalen og med hulrommet mellom det bløte hjernevevet og kraniet (se nedenfor). Alle disse hulrommene inneholder cerebrospinalvæske.

Hjernens ventrikkelsystem sett fra siden
Hjernens ventrikkelsystem, tverrsnitt
Neste side