Informasjon

CT av hjernen

Indikasjoner

CT utføres ved mistanke om sykdom eller forandringer i hjernen. Særlig gjelder det i utredningen av akutt tilfeller hvor man mistenker blødning, f.eks. slagtilfeller. CT kan også være første ledd i utredningen av uklare hodeplager, som f.eks. langvarig hodepine.

Forrige side Neste side