Informasjon

CT av hjernen

CT av hjernen er en tredimensjonal røngenfremstilling av hodet/hjernen. Vanlige røntgenbilder sier først og fremst noe om skallen (beinet som omgir hjernen), men CT fremstiller også hjernevev, hinner og blodårer innenfor denne.

Indikasjoner

CT utføres ved mistanke om sykdom eller forandringer i hjernen. Særlig gjelder det i utredningen av akutt tilfeller hvor man mistenker blødning, f.eks. slagtilfeller. CT kan også være første ledd i utredningen av uklare hodeplager, som f.eks. langvarig hodepine.

Forrige side Neste side