Informasjon

CT av hjernen

Undersøkelsen

Tradisjonell CT

Denne måten å fremstille CT-bilder på er først og fremst av historisk betydning, da de aller fleste maskinger bruker spiral-teknologien i dag.

Organene som undersøkes, avbildes i mange horisontale skiver, såkalte tverrsnittsbilder. Et og et tverrsnittsbilde blir tatt. Vanlig røntgen gir et "flatt", todimensjonalt bilde der organ i fremre del av kroppen vil "overskygge" organ som ligger lengre bak. CT fremstiller bilder uten at organer skygger for underliggende organer. Med bearbeiding av bildesignalene i en datamaskin kan man sette snittene sammen til et tredimensjonalt bilde. Supplert med kontrastinnsprøyting kan svulster og betennelsessykdommer fremstilles gjennom å synliggjøre blodforsyning.

Spiral-CT

Spiral CT innerbærer at pasienten flyttes kontinuerlig gjennom strålefeltet mens røntgenkilde og detektorer sirkulerer rundt pasienten og danner registreringer i en spiral. På denne måten lagres informasjon som et kontinuerlig volum på en datamaskin. Det betyr at større områder kan avbildes i én omgang over kortere tid. Volumdataene brukes så av datamaskinen til å lage snittbilder og eventuelt tredimensjonale bilder. Opprinnelig ble undersøkelsen gjort med én røntgensender og én detektor i ringen som omkranser pasienten, men alle nye maskiner har multiple detektorer. Dette gjør undersøkelsen raskere og mer presis.

Forrige side Neste side