Informasjon

CT av hjernen

CT av hjernen er en tredimensjonal røngenfremstilling av hodet/hjernen. Vanlige røntgenbilder sier først og fremst noe om skallen (beinet som omgir hjernen), men CT fremstiller også hjernevev, hinner og blodårer innenfor denne.

Feilkilder

Hjerneblødninger kan være vanskeligere å se, særlig dersom det er gått noe tid (dager, uker) siden blødningen skjedde. En blodpropp i hjernen (lager et hjerneinfarkt) kan overses dersom det har gått for kort tid, dvs. få timer siden skaden skjedde. Pasientbevegelser reduserer kvaliteten på bildene.

Forrige side Neste side