Informasjon

CT av hjernen

Hva kan man finne?

En lang rekke forandringer i hjernen kan påvises ved CT. De hyppigste sykdommene man kan finne er hjerneblødninger og skader på skallen, hjerneskader som følge av hjerneslag (blødning eller blodpropp, trombose), svulster, spredning fra kreftsykdom annet sted i kroppen, betennelser og demensforandringer.

Ved behov for ytterligere utredning vil det kunne være indisert å gjøre MR eller PET av hjernen.

Forrige side Neste side