Informasjon

CT av ryggen

Når gjøres CT av ryggen?

CT av ryggen tas ved mistanke om sykdom eller skade i ryggen som trykker på nervevevet, og særlig i de tilfellene hvor det overveies operasjon eller man trenger resultatene raskt. CT tas også ved uklare ryggplager der f.eks. røntgen har gitt utilfredsstillende avklaring. MR er i mange sammenhenger en bedre undersøkelse enn CT, men CT er i mange tilfeller et godt nok alternativ (f.eks. om det er lang ventetid på MR). CT av ryggen brukes også i utredningen av bruddskader. Derimot foretrekkes MR og eventuelt scintigrafi i utredningen av svulster og kreftspredning til ryggen.

Forrige side Neste side