Informasjon

CT av ryggen

Hvordan foregår undersøkelsen?

Dette kan variere noe fra røntgenavdeling til røntgenavdeling. Den informasjonen som sendes ut fra den røntgenavdelingen du skal undersøkes på, er den som gjelder. Stort sett foregår undersøkelsen som forklart nedenfor.

Du undersøkes liggende på et motorisert bord som flytter deg inn i en "smultring-liknende" åpning (gantry). Du må ligge helt i ro under undersøkelsen for at bildene ikke skal bli uskarpe.

Apparaturen, røntgen-kilder og røntgen-mottakere, i "smultringen" beveger seg rundt deg mens bildene blir tatt. Bildene vises samtidig på en skjerm. Vanligvis gis ikke kontrast ved CT av rygg. Hvis dette likevel skulle være aktuelt, vil du kunne oppleve en følelse av varme gjennom kroppen når kontrasten sprøytes inn. Noen få reagerer på kontrast-innsprøytingen med uvelhet, kvalme og eventuelt oppkast. Dette er ikke en allergisk reaksjon, og går over raskt. Ved å puste langsomt og dypt kan du ofte dempe ubehaget.

Forrige side Neste side