Informasjon

CT av ryggen

Hvilke funn kan man gjøre?

Slitasjeforandringer er blant de hyppigste funn. De ses best som forandringer i mellomvirvelskivene, ofte med forkalkninger, men også som små beinede utvekster fra ryggvirvlene.

Redusert høyde på mellomvirvelskivene skyldes som regel slitasje eller skade på mellomvirvelskiven. Dersom skiven har sprukket, vil noe av innholdet kunne presses ut gjennom sprekken, det foreligger et prolaps. CT kan fremstille slike prolaps og kan synliggjøre om prolapset trykker på nerver eller ryggmarg. Det har vist seg at MR gir bedre bilder av prolaps, og denne undersøkelsen foretrekkes i dag dersom det er mulig å få utført den.

Sammenfall av ryggvirvel er at annet funn. Høyden på ryggvirvelen er redusert. Årsakene kan være skader, beinskjørhet, betennelse, spredning av kreft, svulster. Slike funn kan kreve videre utredning med MR, som også bedre kan vise mulige skader på nervevevet.

Ryggskader undersøkes som regel først med røntgen for å se etter brudd i ryggen. CT er nyttig ved store skader og viser utstrekningen av eventuelle brudd. CT kan også avsløre brudd som gir ustabile forhold i ryggsøylen. Eventuelt kan CT identifisere beinsplinter i ryggmargskanalen som må fjernes kirurgisk. MR er ikke like velegnet som CT ved akutte ryggskader, men kan avdekke blødninger og knusningsskader av ryggmargen.

Eksempler på andre tilstander som kan påvises er infeksjon i mellomvirvelskive; spinal stenose, en innsnevring av ryggmargskanalen som kan føre til trykk på ryggmargen; forandringer typiske for Bekhterevs sykdom; medfødte skader, eks. spina bifida; brudd og forskyvninger i ryggvirvler (spondylolyse og spondylolistese); ryggmargsskader

Forrige side Neste side