Informasjon

EMG og nevrografi

Elektromyografi (EMG) og elektronevrografi er to undersøkelser som ofte utføres i samme seanse fordi de utfyller hverandre og bør ses i sammenheng når resultatet vurderes. De måler musklenes elektriske aktivitet og ledningshastigheten i nerver.

Nervesystem og muskler

Nervesystemet inndeles i to hovedområder:

  1. Det sentrale nervesystemet, som består av hjernen og ryggmargen
  2. Det perifere nervesystem, som er de nervene som går ut i kroppen fra hjernen (hjernenervene) og ryggmargen (de perifere nervene).

Det perifere nervesystemet består både av nerver som fører informasjon ut til musklene (motoriske nerver) og nerver som fører informasjon inn til sentralnervesystemet (sensoriske nerver) fra blant annet sanseorganer. Informasjoner og beskjeder i nervesystemet er elektriske signaler som passerer gjennom nervetrådene, ut fra eller inn til sentralnervesystemet. Dersom du skal utføre en bevegelse, sendes et elektrisk signal fra hjernen, via ryggmargen og de motoriske nervene ut til de musklene som må trekke seg sammen eller slappe av for at bevegelsen skal kunne utføres. Nerver og muskler fungerer således som en enhet. Hastigheten som et elektrisk signal beveger seg med i nervene, betegnes nerveledningshastighet. Akkurat som elektriske ledninger i hus er omgitt av isolerende plast, er nervetrådene kledd med et beskyttende fetthylster, den såkalte myelinskjeden. Skader på myelinskjeden vil nedsette nervens ledningshastighet.


Også inne i muskelen utløses sammentrekninger i muskelen av elektriske signaler, såkalte muskelpotensialer. Målinger og tolkninger av elektriske signaler i de perifere nervene og i muskler er hva EMG og nevrografi går ut på.

Neste side