Informasjon

EMG og nevrografi

Hva er EMG og nevrografi?

Elektromyografi (EMG) og elektronevrografi er to undersøkelser som ofte utføres i samme seanse fordi de utfyller hverandre og bør ses i sammenheng når resultatet vurderes.

  • Elektromyografi er nåleundersøkelse av musklers elektriske aktivitet
  • Nevrografi er bestemmelse av ledningshastighet i nerver utenfor ryggmargen, både nerver som fører beskjeder ut til muskler (motoriske nerver), og nerver som sender beskjeder fra følesansene inn til ryggmargen og hjernen (sensoriske nerver)

Undersøkelsene påviser nevromuskulære forstyrrelser, måler nerveledningshastighet og gir informasjon om elektriske egenskaper til skjelettmuskulaturen. Sammen med resultater fra legens undersøkelse av pasienten kan disse testene skille mellom sykdom i nervesystemet og i musklene.

Forrige side Neste side