Informasjon

EMG og nevrografi

Pasientforberedelser

Testen krever ingen spesielle forberedelser av pasienten. Det kan være nødvendig å gi beroligende medisin hos barn.

Forrige side Neste side