Informasjon

EMG og nevrografi

Hvilke funn kan man gjøre?

Unormal nevromuskulær aktivitet forekommer ved sykdommer og tilstander i musklene og i de motoriske perifere nervene. Ved EMG vil de elektriske signalenes form og styrke kunne antyde om svekket muskelkraft er forårsaket av muskelsykdom eller av sykdom i perifer nerve.

Ledningshastighetene er normale ved rene muskelsykdommer. Eksempler på muskelsykdommer som kan gi forandringer på EMG, er muskeldystrofier og polymyositt. Ved myasthenia gravis vil vanlig EMG ofte være normalt, men responsen på repeterte nervestimuleringer og en spesiell EMG-undersøkelse (singel fiber EMG) er ofte unormal ved denne sykdommen, som rammer overføring av signal fra nerve til muskel.

Polynevropati er betegnelse på en gruppe sykdommer som rammer de perifere nervene. Ved nevrografi kan det måles nedsatt nerveledningshastighet. Eksempler på slike sykdommer er genetiske defekter (Charcot-Marie-Tooths sykdom), akutt betennelsesreaksjon i perifere nerver eller nerverøtter (Guillain-Barrés syndrom), komplikasjoner til diabetes, skader fra løsningsmidler, alkohol og tungmetaller.

Motor nevron sykdommer skyldes sykdom i de perifere motoriske nervecellene i ryggmargen. Eksempel på en slik sykdom er amyotrofisk lateralsklerose.

Eksempler på andre sykdommer som kan gi skade på nerverøtter og motoriske nerveceller er svulster i ryggmargskanalen, skader, syringomyeli, skiveprolaps med skader i nerveroten og spinalstenose.

Entrapmentsyndromer skyldes (ofte langvarig) trykk mot perifere nerver i områder der nerven går gjennom en trang kanal eller der hvor nerven ligger utsatt til for slitasje. Dette kan gi nedsatt ledningshastighet lokalt i nerven i det aktuelle området. Flere nerver både i armene og beina kan bli rammet av en slik tilstand. Eksempler er carpal tunnel syndrom, ulnaris nevropati, peroneus nevropati, meralgia paresthetica.

Forrige side