Informasjon

MR av hjernen

Magnetisk resonans bildefremstilling forkortes MR. MR-maskinen består av en kraftig magnet, en radiosender, en radiomottaker og en datamaskin. Undersøkelsen er aktuell ved utredning av en lang rekke tilstander.

Hjernen

Hjernen utgjør sammen med hjernestammen og ryggmargen kroppens sentralnervesystem. Hjernestammen er betegnelsen på overgangen mellom hjernen og ryggmargen, her ligger sentra som styrer bl.a. hjerte- og pustefunksjonene.

Hjernen er beskyttet av kraniet og et væskefyllt hulrom rundt hjernemassen. Hjernen består av en høyre og en venstre hjernehalvdel. Den ytre delen av hjernen, hjernebarken eller den grå substans, styrer de fleste av kroppens funksjoner som syn, hørsel, tale, tenkning, bevegelser etc. Den indre delen av hjernen, den hvite substans, består hovedsakelig av nervebaner som knytter de ulike delene av hjernen sammen og som fører nerveimpulser opp og ned ryggmargen.

Nervebanene fra hjernebarken krysser over til motsatt side i den hvite substans. Skader i venstre hjernehalvdel fører derfor til funksjonstap i høyre side av kroppen. Motsatt fører skader i høyre hjernehalvdel til funksjonstap i venstre side av kroppen. Hjernen er omgitt av en væske, cerebrospinalvæsken, som også omgir ryggmargen. Ved innstikk i nedre del av ryggen kan man tappe ut litt av denne væsken for å se etter tegn til sykdom i sentralnervesystemet.

Neste side