Informasjon

MR av ryggen

Temaside om Korona

Hva kan man finne?

Ved MR av ryggen kan det påvises en lang rekke forandringer og sykdomstilstander som skader på mellomvirvelskiver, sammenfall av ryggvirvler, svulster, kreftspredning til ryggvirvlene, infeksjoner, skader på ryggmargen, slitasjeforandringer, medfødte skader.

Ved skade på en mellomvirvelskive vil mellomrommet mellom de to virvlene være smalere. Den reduserte skivehøyden skyldes slitasjeforandringer eller skader på skiven. Den ødelagte skiven kan sprekke, buke ut og trykke mot ryggmargen eller nerverøttene. Slike prolaps er vanligst i nedre del av nakken og i lendedelen av ryggen. Lave og bukende skiver kan finnes også hos ryggfriske. Funnene må derfor alltid ses i sammenheng med de plagene og sykdomstegnene som pasienten frembyr.

Sammenfall av ryggvirvel er et hyppig funn, særlig hos eldre kvinner. Høyden på ryggvirvelen er redusert. Årsakene er oftest beinskjørhet, men de kan også ses ved skade, kreftspredning til ryggen og infeksjon.

MR er den beste diagnostiske metoden ved svulster og kreftspredning. Undersøkelsen gir presise avbildinger av svulstvevet og kan påvise skader på ryggmargen eller trykk på nerverøtter. MR er ikke like velegnet som CT ved akutte ryggskader, men undersøkelsen kan avdekke blødninger og knusningsskader av ryggmargen.

Skader på ryggmargen kan føre til trykk på og sammenklemming av ryggmargen. Det er en alvorlig tilstand som sjelden lar seg reparere og som fører til lammelser av nervene nedenfor skadestedet. De hyppigste årsakene er kreftspredning, spesielt alvorlige nakkeprolapser, trafikkulykker, fall fra store høyder.

Forrige side Neste side