Informasjon

Nevrologisk utredning

Nevrologi er en medisinsk spesialitet som omfatter sykdomstegn og sykdommer i nervesystemet. Det gjelder både sykdommer i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) og i nervene/ nervebanene ute i kroppen (perifere nerver).

Hva er nevrologi?

Nevrologi er en medisinsk spesialitet som omfatter sykdomstegn og sykdommer i nervesystemet. Det gjelder både sykdommer i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) og i nervene/ nervebanene ute i kroppen (det perifere nervesystemet).

En nevrolog er spesialist i nevrologi og har spesiell kompetanse i å gjøre en nevrologisk undersøkelse og har høy kunnskap om nevrologiske sykdommer. Noen nevrologer driver privat praksis, men de fleste er ansatt ved sykehus.

Nevrologisk undersøkelse

Den nevrologiske undersøkelsen består av flere deler: Sykehistorien, den fysiske undersøkelsen av pasienten og eventuelle tilleggsundersøkelser. Undersøkelsen er omfattende, slik at du bør nok gjøre regning med at varigheten av undersøkelsen kan bli 0,5-2 timer.

Sykehistorien

Sykehistorien får nevrologen rede på gjennom å intervjue deg. Temaet bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Dersom det er innslag av bevissthetsforstyrrelser eller hukommelsestap, er det viktig at en annen person som kjenner deg godt, kan bidra med tilleggsinformasjon.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om:

 • Mulige bevegelsesforstyrrelser?
 • Om du har full kraft og førlighet i armer og bein?
 • Balanseproblemer?
 • Vansker med å kontrollere armer og bein?
 • Skjelvinger?
 • Kramper?
 • Om følesansene er inntakte i ulike områder av kroppen?
 • Hvordan du fungerer på jobben og i daglige gjøremål?

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Den fysiske undersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen er omfattende og grundig. Nevrologen tester ut hvordan nervesystemet ditt fungerer. Det gjelder slike forhold som

 • Mentale funksjoner - er du orientert for tid, sted og egen situasjon?
 • Hjernenervene testes - syn, hørsel, lukt, smak, øyebevegelser, ansiktsbevegelser.
 • Talefunksjonen - har du problemer med å uttrykke deg eller med å oppfatte ting?
 • Muskulaturen - er det tegn til muskelsvinn, nedsatt muskelkraft, ufrivillige bevegelser, skjelvinger, stramninger?
 • Balanse og koordinasjon - er bevegelsene jevne og normale?
 • Følesansene - registrerer du berøring, smerte og temperatur i ulike deler av kroppen?
 • Reflekser (legen banker med en reflekshammer eller stryker med en tynn pinne) - er refleksene normale og med lik styrke på begge sider?
 • Gangfunksjon - går du normalt?

Tilleggsundersøkelser

Dette kan være et vidt spekter av prøver og undersøkelser. Lumbalpunksjon innebærer at en nål føres inn i nedre del av ryggen for å ta ut prøve av væsken som omgir ryggmargen (cerebrospinalvæske). Vanligvis vil undersøkelser som EEG og EMG kreve at du kommer tilbake til en ny time. EEG er registrering av den elektriske aktiviteten i hjernen. EMG er registrering av elektrisk aktivitet i musklene.

Bildediagnostikk

Bildediagnostikk krever egne undersøkelser ved røntgen- eller MR-avdeling. Det omfatter undersøkelser som CT av hjernen og/eller ryggen, MR av hjernen og/eller ryggen, ulike røntgenundersøkelser.