Informasjon

Røntgen av hodet

Røntgen av hodet gir en røntgenologisk fremstilling av beinene i skallen. De aller fleste sykdommer eller tilstander i hjernen lar seg ikke fremstille på vanlig røntgen.

Hva er røntgen av hodet?

Røntgen av hodet gir en røntgenologisk fremstilling av beinene i skallen. De aller fleste sykdommer eller tilstander i hjernen lar seg ikke fremstille på vanlig røntgen. Et normalt røntgenbilde viser et normalt kranium uten tegn til beinbrudd. En legperson vil se flere tydelige linjer i kraniet som man kan tro skyldes beinbrudd. Dette er imidlertid sømmer eller suturer som viser at kraniet opprinnelig bestod av flere bein som i tidlig barnealder vokste sammen og dannet skallen.

Når tas røntgenbilder av hodet?

Det er først og fremst etter hodeskader for å se etter tegn til brudd på skallen. Som regel er CT av hodet bedre fordi man da også får informasjon om eventuelle blødninger inne i hodet. Noen ganger tas bilder for å se etter beinede forandringer i skallen.

Undersøkelsen

Det er ikke påkrevd med forberedelser fra pasientens side. Undersøkelsen foretas vanligvis med et bilde forfra og et fra siden. Ved behov tar man også bilder i andre retninger. Du må ligge i ro under undersøkelsen for å unngå uskarphet i bildene. Ørepynt, hårspenner, o.l. må fjernes før undersøkelsen

Hvilke funn kan man gjøre?

Først og fremst letes etter tegn på beinbrudd i skallen, dersom forhistorien er en skade.

Selv om man ikke kan fremstille hjernen, kan det likevel på røntgen påvises forkalkninger inne i hjernen. De fleste av disse er normale og uten betydning. I noen få tilfeller kan de skrive seg fra svulster, spredning fra kreftsvulster, sjeldne beinsykdommer eller større forandringer i blodkar.

Vil du vite mer?