Informasjon

Årsaker til kronisk utmattelsessyndrom

Vi kjenner ikke årsaken til kronisk utmattelsessyndrom, men forskerne mener det er mange årsaker. Det skilles gjerne mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer.

Hopp til innhold

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal tretthets- og slitenhetsfølelse av mer enn 6 måneders varighet, og som hemmer dagliglivets funksjoner. Tilstanden er ikke ensartet. Symptombildet kan variere fra pasient til pasient, og det finnes ingen enkeltstående sykdomsmekanisme. Diagnosen stilles på grunnlag av pasientens beskrivelse og legens utelukkelse av annen sykdom. Utredningen avdekker ingen karakteristiske funn ved legeundersøkelse, laboratorieprøver eller bildediagnostikk som entydig kan bekrefte diagnosen.

Årsaker

Vi kjenner ikke den egentlige årsaken, men tilstanden oppfattes som å ha mange årsaker - den er multifaktoriell. Det skilles gjerne mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer.

Forskning tyder på at pasienter med kronisk utmattelsessyndrom lider av en vedvarende kroppslig stressreaksjon. Kroppen er altså i konstant "alarmberedskap" uten at det er noen åpenbar grunn til det. Dette fenomenet synes å kunne forklare mange av pasientens plager.

Viktige sykdomsfaktorer