Informasjon

Årsaker til kronisk utmattelsessyndrom

Vi kjenner ikke årsaken til kronisk utmattelsessyndrom, men forskerne mener det er mange årsaker. Det skilles gjerne mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer.

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal tretthets- og slitenhetsfølelse (fatigue) av mer enn seks måneders varighet, og som hemmer dagliglivets funksjoner. Det er typisk at trettheten forverres ved anstrengelser. Tilstanden er ofte ledsaget av søvnproblemer og kognitiv svekkelse. Symptombildet kan variere fra pasient til pasient, og det finnes ingen enkeltstående sykdomsmekanisme. Diagnosen stilles på grunnlag av pasientens beskrivelse og legens utelukkelse av annen sykdom. Utredningen avdekker ingen karakteristiske funn ved legeundersøkelse, laboratorieprøver eller bildediagnostikk som entydig kan bekrefte diagnosen.

Det er et stort sprik i både symptomer og av symptomenes alvolighetsgrad blant pasienten som har fått denne diagnosen. 

Årsaker

Det er etterhvert forsket mye på denne tilstanden, men noen entydig årsak er ikke identifisert. Det er sannsynlig at symptomene skyldes et samvirke av flere faktorer. Det kan gjøres et skille mellom disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer.

Forskning tyder på at pasienter med kronisk utmattelsessyndrom lider av en vedvarende kroppslig stressreaksjon. Kroppen er altså i konstant "alarmberedskap" uten at det er noen åpenbar grunn til det. Dette fenomenet synes å kunne forklare mange av pasientens plager.

Neste side