Informasjon

Årsaker til kronisk utmattelsessyndrom

Temaside om Korona

Viktige sykdomsfaktorer

Underliggende (disponerende) faktorer. Kvinner er mer utsatt for å få CFS enn menn. Det er gjort studier som viser at også andre arvelige faktorer kan være av betydning. Forøvrig er det ikke funnet motsigelsesfrie sammenhenger med sosial og økonomisk status, personlighetstype, forhold til venner og familie, psykososiale faktorer eller utfordrende livssituasjoner.

Utløsende faktorer. Akutt fysisk og psykisk stress kan utløse kronisk utmattelsessyndrom. En del pasienter rapporterer forutgående infeksjon som forkjølelse, influensalignende sykdom eller mononukleose. Det er imidlertid aldri funnet noen sikker sammenheng mellom slike infeksjoner og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom. 

Vedlikeholdende faktorer. Som ved all annen sykdom er psykologiske mekanismer av betydning. Eksempelvis kan en sterk oppfatning om at sykdommen skyldes en fysisk årsak, et sterkt fokus på overvåkning av kroppssensasjoner og en følelse av dårlig kontroll over plagene, bidra til økte plager og funksjonsproblemer. En lang rekke teorier er lansert og observasjoner gjort, uten at det kan trekkes noen klare konklusjoner.

Forrige side Neste side