Informasjon

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsbehandling

Med hjelp av kognitiv (atferds-)terapi (KAT = "Cognitive Behavioral Therapy – CBT") kan du bli klar over uheldige tanker og tankemønstre som du kanskje har om sykdommen din. Slike tanker kan bidra til å opprettholde eller forverre plagene dine. Ved å bevisstgjøre tankemønstrene skaper du forutsetningen for å kunne aktivt jobbe med tankene dine. Eventuelle selvforsterkende onde sirkler som opprettholder noen av dine plager, kan oppdages og forhåpentligvis brytes. 

I utgangspunktet er kognitiv terapi en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Men kognitiv terapi kan også anvendes som ledd i behandling mot ulike andre sykdommer, for eksempel kroniske smerter, kreftsykdommer, hjertelidelser, diabetes eller multippel sklerose. En form for KAT som er aktuell å anvende ved vedvarende utmattelse, er veiledet selvhjelp. Nederst på nettsiden i lenken finner du selvhjelpsmateriell for kronisk utmattelse.  

Kognitiv behandling hjelper noen, på samme måte som det gjør for andre kroniske sykdommer. Det foreligger lite forskning på effekten hos de aller sykeste. Behandlingen tar blant annet sikte på å gjøre deg bedre kjent med din sykdom, og hva som skal til for at du skal kunne leve best mulig med symptomene. En stor fordel med behandlingen er at den er uten farlige bivirkninger. Pasientene kan gjennomføre behandlingen i samarbeid med både psykologer og andre typer helsepersonell som har kompetanse i kognitiv terapi. 

Forrige side Neste side