Informasjon

Diagnostikk av kronisk utmattelsessyndrom

Ved kronisk utmattelsessyndrom stilles diagnosen på grunnlag av sykehistorien og utelukkelse av annen sykdom.

Kronisk utmattelsessyndrom eller "chronic fatigue syndrome" (CFS) er en tilstand med unormal følelse av utmattelse og energisvikt som ikke bedres på normal måte ved hvile. Typisk er det også at pasienten etter kraftig fysisk eller mental anstrengelse føler seg unormalt dårlig, og restitusjon tar lang tid. Symptomene skal ifølge diagnosekravene være nyoppstått, skal ha vedvart i mer enn 3 måneder hos barn/unge og 6 måneder blant voksne, og funksjonssvekkelsen må være på minst 50 prosent. Utover det er det vanlig at pasientene har tilleggssymptomer, som for eksempel sår hals eller ømme lymfeknuter, svekket hukommelse eller konsentrasjon, svimmelhet, endringer i puls eller blodtrykk, endret følelse i huden, søvnforstyrrelser, muskel- eller leddsmerter.

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og utelukkelse av annen sykdom. Det finnes ingen blodprøver eller røntgenundersøkelser som kan brukes til å stille en sikker diagnose.

Diagnostiske kriterier

Det finnes flere definisjoner, men de reviderte Canada-kriteriene anbefales av norske helsemyndigheter (2017). Innenfor forskning har Fukuda-kriteriene (CDC) vært anerkjent som standard, men Canada kriteriene anvendes i økende grad som erstatning for denne. Kriteriesettene er ganske detaljerte og noe tungvinte.

Dersom pågående sykdomsprosesser som kroppslig sykdom, psykiatriske lidelser eller rusmisbruk kan forklare de fleste symptomene på utmattelse, søvnforstyrrelser, smerte og kognitive forstyrrelser, bør man helst ikke samtidig bruke diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.

Et utvalg av internasjonale fageksperter har i oppdrag av USAs "National Institute of Medicine" foreslått forenklete diagnosekriterier for CFS. Disse ble publisert i 2015.

Diagnosen krever at pasienten har de følgende tre symptomer:

  1. Betydelig redusert eller svekket evne til å delta på samme nivå som før sykdommen i skole-, arbeidsrelaterte-, utdannings-, sosiale- eller personlige aktiviteter i mer enn 3 måneders varighet hos barn/unge og seks måneders varighet hos voksne - og slike aktiviteter er forbundet med utmattelse (ofte uttalt), tilstanden er nyoppstått (ikke livslang), er ikke resultat av pågående kraftig anstrengelse, og blir ikke lindret ved hvile
  2. Blir syk/dårlig etter anstrengelse*
  3. Blir ikke uthvilt etter søvn*
  • Ett eller flere av følgende tilleggssymptomer er også nødvendig:
  1. Kognitiv forstyrrelse* - for eksempel hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, problemer med forståelse og tenkning
  2. Ortostatisk intoleranse (svimmelhetsfølelse, hjertebank og/eller betydelig økt puls ved overgang fra liggende til stående stilling eller etter å ha stått oppreist en stund)
  3. Smerter
  4. Overfølsomhet for en eller flere typer sanseinntrykk (lys, lyd, smak, lukt, berøring)
  5. Sykdomsfølelse, feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme lymfeknuter

* Diagnosen CFS er usikker eller tvilsom dersom pasienten ikke har disse plagene i moderat/betydelig eller alvorlig grad minst halve tiden.

Neste side