Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom

En omstridt sykdom

Kronisk utmattelsessyndrom har lenge vært en omstridt sykdom, men de seneste årene er sykdommen blitt en mer akseptert medisinsk tilstand. Det er imidlertid fortsatt uenighet om en del forhold mellom medisinske fagmiljøer og pasientorganisasjoner. Også blant leger og forskere er det ulike oppfatninger om tilstanden. Ikke minst er navnevalget omstridt - blant annet fordi flere av betegnelsene antyder hva man tror er den underliggende årsaken, noe som det mangler enighet om.

Det finnes en lang rekke forskjellige betegnelser: Myalgisk encefalomyelitt, myalgisk encefalopati (ME), postviralt tretthetssyndrom, kronisk tretthetssyndrom, idiopatisk tretthetssyndrom, nevrasteni, kronisk utmattelsessyndrom, postviralt utmattelsessyndrom. I 2015 foreslo US institute of Medicine å skifte til betegnelsen "Systemic exertion intolerance disease" - SEID. Chronic fatigue syndrome (CFS) er den anbefalte betegnelsen i internasjonal medisinsk faglitteratur, på norsk blir dette kronisk utmattelsessyndrom. I Norge finnes det en kompetansetjeneste for sykdommen: Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus (Aker). 

Forrige side Neste side