Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom

Forekomst

Langvarig utmattelse/tretthet som isolert symptom eller diagnose, utgjør én til tre prosent av alle henvendelser i allmennpraksis. Betydelig utmattelse/tretthet (minst to ukers varighet) vil cirka en av fire personer oppleve i løpet av livet. Dette er ikke nok til å oppfylle diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.

Forekomsten av kronisk utmattelsessyndrom i befolkningen på et bestemt tidspunkt spriker som følge av at ulike klassifikasjonssystemer blir brukt som kriterier for å stille diagnosen, men 0,2 - 0,4 prosent av befolkningen virker å være rammet - det vil si at det er mellom 10 000 og 20 000 mennesker som lider av denne tilstanden akkurat nå her i Norge. Tilstanden forekommer hyppigere blant kvinner (75 prosent), og forekomsten er klart lavere blant barn og ungdommer. Gjennomsnittsalderen for sykdomsdebut er mellom 29 og 35 år hos voksne og mellom 11 og 19 år hos ungdom og unge voksne. Det er store forskjeller i hvor hardt sykdommen rammer. 

Befolkningsstudier har ikke vist forskjeller mellom ulike sosioøkonomiske eller etniske grupper. Men det finnes kilder som angir at forekomsten er høyere i minoritetsgrupper og blant personer med lavere utdanning og yrkesmessig status.

Forrige side Neste side