Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal anstrengelsesutløst utmattelse som ikke bedres på vanlig måte ved hvile. Det er en alvorlig sykdom med et langvarig forløp.

Behandling

Kvaliteten på lege-pasient forholdet er meget viktig. Mange pasienter opplever møtet med leger og helsetjenesten som negativt. Uenighet mellom pasienten og legen om sykdommen er et dårlig utgangspunkt for diagnostikk og behandling. Utredning og behandling bør gjennomføres i åpen dialog.

For noen er det mulig å bli helt helbredet fra sykdommen, og det er selvfølgelig dit man helst ønsker seg. Som regel vil behandlingen bidra til bedring av symptomer, og øke livskvaliteten. Dessverre er det et mindretall som klarer å komme seg tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå, men heldigvis blir de aller fleste betydelig mye bedre.

Ingen langvarige sykdommer, og heller ikke ved kronisk utmattelsessyndrom, er det mulig å hvile seg frisk. Man må forsøke å holde kroppen i aktivitet, og presse grenser - bare ikke press grensene for hardt. I noen få tilfeller kan imidlertid sykdommen være så invalidiserende at sengeleie er eneste mulighet. Målet er da å gjøre sengeleieperioden kortest mulig.

Egenbehandling er viktig. Det er gunstig å trene og forsøke å involvere seg i varierte aktiviteter i så stor grad som mulig. Kroppens reaksjon på belastningen bør være rettesnor for hvor mye man presser seg. Treningsopplegg bør være tilpasset den enkelte. 

En lang rekke medikamenter har vært forsøkt ved tilstanden, men ingen medikamenter har sikker effekt. Både depresjon og kroniske smerter er forekommer hyppigere hos de med kronisk utmattelsessyndrom. Disse behandles etter vanlige prinsipper for vedvarende plager. Enkelte medisiner som brukes i behandlingen av depresjoner kan ha den effekten at de gir betydelige bivirkninger eller øker symptomene fra CFS/ME kan gi. 

Sammen med gradvis økende fysisk trening er kognitiv psykologisk behandling den eneste behandlingsformen som i vitenskapelige studier har vist effekt. Dette er en spesiell behandlingsform som ikke beherskes av alle psykologer eller allmennleger, men et økende antall fagfolk kan tilby denne behandlingsformen.

Les mer om behandling av kronisk utmattelsessyndrom.

Forrige side Neste side