Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom

Behandling

Per i dag finnes det ikke forskningsmessige bevis for at noen form for behandling kan helbrede sykdommen. Men det finnes flere behandlinger og tiltak som kan lindre og bedre symptomene sykdommen gir. For noen er kognitiv terapi eller forskjellige former for trening/avspenning hos fysioterapeut nyttig. Du som pasient må selv ønske behandlingen, om den skal ha effekt.

Hjørnestenen i håndteringen av sykdommen er aktivitetsregulering og -tilpasning ("pacing"). Du bør forsøke å "lytte til kroppen din", noe som inkluderer vanligvis en del prøving og feiling for å finne passende belastningsnivå. Både for mye hvile og for mye belastning kan ha en uheldig effekt på funksjonsnivået ditt. I noen få tilfeller kan sykdommen være så invalidiserende at sengeleie er eneste mulighet. Målet er da å gjøre sengeleieperioden kortest mulig.

De fleste pasienter kan nok ikke gjennomføre trening i vanlig forstand, men tilpasset treningsbehandling har sannsynligvis en gunstig effekt på utmattelsen hos voksne. Fysioterapeuter og forskjellige fagpersoner som kjenner sykdommen, kan hjelpe til best mulig mestring. Tilrettelegging, respekt og vanlig medmenneskelighet er det viktigste. 

Kvaliteten på forholdet mellom deg og legen din er meget viktig. Noen pasienter opplever møtet med leger og helsetjenesten som utfordrende. Samhandlingen mellom lege og pasient blir ofte komplisert når partene har ulike oppfatninger om årsak og behandling. Utredning og behandling bør gjennomføres i åpen dialog. 

En lang rekke medikamenter har vært forsøkt ved tilstanden, men ingen legemidler har sikker effekt. Legemidler kan likevel ha en plass ved behandling av sykdommer og symptomer som forekommer samtidig med kronisk utmattelsessyndrom.

Både depresjon og kroniske smerter forekommer hyppigere hos de med kronisk utmattelsessyndrom. Disse behandles etter vanlige prinsipper for vedvarende plager. Enkelte pasienter vil oppleve bivirkninger eller at CFS-symptomene øker som følge av medikamentell behandling. Hvis dette skjer, må behandlingen justeres eller endres. 

Les mer om behandling av kronisk utmattelsessyndrom.

Forrige side Neste side