Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom

Prognose

Det mangler gode studier som har fulgt pasienter med moderate plager over lengre tid i primærhelsetjenesten. De fleste av studiene som ble gjort, er på pasienter som ble fulgt opp av spesialisthelsetjenesten. Halvparten av pasientene i en norsk oppfølgingsstudie opplevde en vesentlig bedring av utmattelsen over en 5-års periode, uavhengig av hvilken behandling de hadde fått. 

Forrige side Neste side