Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal anstrengelsesutløst utmattelse som ikke bedres på vanlig måte ved hvile. Det er en alvorlig sykdom med et langvarig forløp.

Prognose

Det mangler gode studier som har fulgt pasienter med moderate plager over lengre tid, så godt som alle studiene som blir gjort er på pasienter som er så dårlig at de blir fulgt opp av spesialithelsetjenesten. Hos pasienter med alvorlige/uttalte plager har man funnet at en stor andel blir bedre, men at kun et mindretall blir helt som før. Kognitiv terapi og individuelt tilpasset fysisk trening gir de beste mulighetene for bedring. Tilstanden synes ikke å påvirke levelengden.

Forrige side Neste side