Informasjon

Marevanbehandling, antikoagulasjon

Marevan (warfarin) var det eneste antikoagulasjonsmiddelet i tablettform på markedet inntil 2011. Det året ble medikamentet benyttet av mer enn 92.000 pasienter i Norge. Nå har en ny gruppe antikoagulasjonsmidler (DOAK) i stor grad erstattet warfarin.

Hva er antikoagulasjonsbehandling?

Antikoagulasjonsbehandling er behandling med medikamenter som hemmer blodets evne til å levre seg. De kalles også blodfortynnende medikamenter. Bruk av slike midler er nødvendig ved tilstander med økt risiko for å utvikle blodpropper. Medisinen forebygger med andre ord blodproppdannelse. Ulempen er at dersom en først får en blødning, vil denne ikke stanse så raskt som vanlig. Over 90.000 personer brukte slik behandling i Norge i 2011, og da var det bare warfarin som var tilgjengelig. Nå er det kommet andre alternativer, og warfarin utgjorde i 2020 kun ca. 15% av totalforbruket

Koagulasjon av blod betyr at blodet levrer seg. Kroppen vår har ett innebygd system for blodlevring, og ett system for å løse opp blodlevrer. Normalt er disse to systemene i balanse. Ved skader på innvendige blodårer kan kroppen selv stanse eller hindre blødninger, og kroppen kan selv løse opp blodpropper som gjør skade.

Warfarin, med salgsnavnet Marevan, motvirker effekten til vitamin K, som er nødvendig for kroppens produksjon av flere av blodlevringsfaktorene. Ved behandlingen oppstår mangel på koagulasjonsfaktorer, og blodet får redusert evne til å levre seg.

Fra 2011 har det kommet nye medikamenter med samme bruksområde som Marevan - se "Nye antikoagulantia kalt DOAK eller NOAK"

Normalområde

Man måler medikamentets virkning (dets blodfortynnende evne) i en vanlig blodprøve. Svaret oppgis i en skala som heter INR (international normalized ratio). INR-verdien forteller hvor mye blodlevringstiden er økt i forhold til det normale.

Uten Marevan skal INR være ca. 1,0 (0,8-1,20). Under behandling tilstreber man som regel verdier på INR i området 2,0-3,0. Jo høyere tall desto mer "tyntflytende" er blodet. Hvilken verdi man prøver å "innstille" pasienten på, varierer med årsaken til behandlingen. Dette vil derfor bli avtalt hos den enkelte pasient.

Hvordan gjennomføres antikoagulasjonsbehandling

Ved start av behandlingen blir du informert om anbefalt varighet av behandlingen, og på hvilket nivå INR bør være. Du bør benytte et medisinkort hvor INR-verdiene føres inn. I starten blir det tatt hyppige blodprøver, ofte 1-2 ganger hver uke, og foretatt justeringer av tablettmengden. Følsomheten for Marevan er ulik fra person til person. Legen må derfor prøve seg fram til riktig tablettmengde hos hver enkelt pasient. Når INR-verdiene er stabile, kan man ofte gå mange uker mellom hver måling.

Dagsdosen av Marevan skal tas på en gang og til samme tid hver dag.

Oppstart

Doseringen kan i starten variere noe, følg instruksene fra din lege. En vanlig oppstartdose er 7,5 mg (3 tabletter) første og andre behandlingsdag. På dag 3 tas det blodprøve, og dosen justeres i forhold til INR-verdien som måles.

Effekten av en enkelt-dose Marevan inntrer etter 1/2-1 døgn, men full effekt oppnås først etter 3-5 dagers behandling. I noen tilfeller er det viktig at antikoagulasjonen virker straks. I slike tilfeller gis sprøyter med heparin samtidig med oppstart av Marevan.

Behandlingsintensitet

I de fleste situasjoner forsøker en å få stabilisert INR i området 2,0-3,0 (f.eks. etter blodpropp og forebyggende ved hjerteflimmer), men ved noen sykdommer er det aktuelt med enda kraftigere fortynning med INR opp mot 4,5 (særlig ved hjerteklaffsykdom).

Ca. 1 % av befolkningen har langsom nedbrytning av warfarin i kroppen fordi mengden av det enzymet som bryter ned warfarin, er lav. Dette er en medfødt tilstand og innebærer at INR stiger selv om du får en lav Marevandose. Tilhører du denne gruppen med lav enzymmengde, er det viktig at både du selv og legen din er på vakt overfor mulige interaksjoner mellom Marevan og andre medikamenter - en slik kombinasjon kan gjøre at INR blir farlig høy. Du og legen din bør alltid kontrollere at eventuelle nye medisiner som kommer i tillegg til Marevan, ikke forårsaker en slik interaksjon.

Det finnes også pasienter som trenger svært store doser for å oppnå akseptabel INR-verdi. Også dette skyldes medfødte endringer i måten Marevan nedbrytes på i kroppen.

Varighet

Ved blodpropp etter operasjoner er behandlingstiden normalt 3 måneder. Ved blodpropp som oppstår av seg selv, uten noen kjent foranledning, er behandlingstiden ofte 6 måneder eller lenger. Ved noen sykdommer er det aktuelt med livslang behandling. Dette gjelder for eks. ved tilbakevendende blodpropp i samleårer i beina/armene, innsetting av kunstige hjerteklaffer, kreftsykdom eller feilfunksjoner i blodlevringssystemet. Livsvarig behandling er også aktuelt ved rytmeforstyrrelser i hjertet (atrieflimmer).

Faremomenter

Det er svært viktig at kontrollene blir fulgt nøye. Blir INR-verdien for lav (mindre enn 2), kan det dannes blodpropper. Blir INR-verdien for høy (over 5), kan det oppstå farlige indre blødninger.

Dersom du merker uvanlig tendens til blødning, som f.eks. ved barbering eller tannpuss, ved småskader, menstruasjon, neseblødning, blødning under huden (blåflekker), bør du få sjekket at verdien ikke er blitt for høy.

Sykdommer som forstyrrer tarmfunksjonen, det vil si oppkast eller diaré, kan føre til endret blodfortynning. INR-verdien kan gå både opp og ned, men oftest vil den øke. I de fleste tilfeller vil diaré medføre at kroppen tar opp for lite K-vitamin. INR-verdien kan da raskt bli for høy og gi økt risiko for blødning. Dersom man kaster opp Marevantablettene, vil INR kunne gå ned og faren for blodpropp øker. Det viktigste er at man tar kontakt med lege og kontrollerer INR oftere dersom man har oppkast eller diarésykdom.

Kombinasjon med andre medisiner

Marevan skal ikke kombineres med betennelsesdempende medisiner som NSAID's (eks. Naproxen, Ibux, Celebra, m.fl.). Marevan kan hos noen kombineres med lave doser acetylsalicylsyre (75-160 mg/dag), men det kan da være aktuelt å justere INR-nivået litt ned. Generelt bør man alltid konferere med legen sin før man kombinerer marevan med andre medisiner, kosttilskudd eller naturlegemidler.

Marevan, kosthold og alkoholinntak

Vitamin K finnes i rikelige mengder i grønnsaker som persille, spinat og brokkoli, og i forskjellige typer kål. For å sikre en stabil blodfortynning, anbefales det å bruke omtrent like mye grønnsaker hver uke. Dersom kostholdet legges om til mer grønnsaker er det aktuelt å foreta en ekstra INR-kontroll og eventuelt justere medisindosen.

Alkohol kan forstyrre blodlevringen og øke INR. Spesielt er det farlig med litt større mengder, det vil si mer enn 3 enheter (3 glass vin) flere dager på rad, slik som noen utsetter seg for på feriereiser o.l. Ett enkelt glass vin eller øl ser ikke ut til å spille noen rolle, men unngå daglig bruk, og bruk så lite som mulig.

Sydenreiser kan føre til endret kosthold og endrede drikkevaner, og påvirkning av blodfortynningen. Ved ferieopphold i mer enn 2-4 uker anbefales å måle INR på reisen. Husk på å ta med kort som viser dosering og gir oversikt over tidligere INR-målinger.

Hva med tanntrekking og små operasjoner?

Tanntrekking og tilsvarende kirurgiske inngrep i munnhulen kan gjennomføres med INR 2,0-3,0. Tannlegene bruker et munnskyllemiddel med blødningshemmende effekt under og etter inngrepet.

Kirurgiske inngrep hvor man kan se og kontrollere eventuelle blødninger kan også gjennomføres under pågående behandling, med INR i området 1,8 - 2,5.

Ved andre og større kirurgiske inngrep vil det foretas en avveining mellom blødningsfare under inngrep og faren for blodpropp ved stans i Marevanbehandlingen. Dette håndteres individuelt og framgangsmåte avtales før inngrepet. I de fleste situasjoner kan operasjoner gjennomføres med INR 1,8 - 2,2 målt operasjonsdagen.

Marevan under graviditet

Marevan skal ikke brukes under graviditet. Brukt tidlig i svangerskapet er det stor fare for misdannelser, og senere i svangerskapet kan det føre til blødninger hos fosteret. Ved mistanke om eller planlegging av svangerskap må du alltid ta kontakt med legen for å få annen medisin (Heparin sprøyter).

Overdosering

Skulle det skje at du får for mye Marevan (gir høye INR-verdier), kan legen bedømme det slik at det er viktig å redusere INR-verdien raskt. Du får i så fall dråper med vitamin K. Skulle det oppstå alvorlig blødning, gis K-vitamin direkte i blodet.

Vil du vite mer?