Informasjon

Åreknuteoperasjon

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Inderhaug E. Ny, bedre og billigere åreknutebehandling. Tidsskr Nor Legeforen, publisert 11. mars 2019 . doi:10.4045/tidsskr.19.0075 DOI
  2. Næs AKL, Halsteinli V, Seternes A. Vanndampbehandling versus stripping av vena saphena magna ved åreknuter. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.1045/tidsskr.18.0525. DOI
Forrige side