Informasjon

Radiofrekvensablasjon

Temaside om Korona

Arytmi

Av ulike grunner kan hjertet ditt bli urolig, slå uregelmessig, unormalt hurtig eller langsomt. En slik rytmeforstyrrelse i hjertet betegnes en arytmi. Det kan være ulike årsaker til slike rytmeforstyrrelser, men i mange tilfeller skyldes de feil på hjertets ledningssystem. F.eks. kan utbredelse av de elektriske impulsene utenfor det ordinære ledningssystemet i hjertet forårsake rytmeforstyrrelser. Ofte er slike rytmeforstyrrelser uskyldige, men de kan i noen tilfeller være alvorlige og i verste fall forårsake hjertestans.

En ny behandlingsmetode mot slike feil i hjertets elektriske ledningssystem er utviklet - radiofrekvensablasjon. Metoden gjør det mulig å ødelegge slike forstyrrende impulssentre og avvikende elektriske ledningsbaner i hjertet.

Forrige side Neste side