Informasjon

Radiofrekvensablasjon

Temaside om Korona

Tilleggsbehandling

Alle pasienter som skal behandles med radiofrekvensablasjon for atrieflimmer, må bruke blodfortynnende behandling før og 6 måneder etter prosedyren. Blodfortynnende behandling betyr for de fleste pasienter direktevirkende antikoagulerende tabletter (DOAKs), mens Marevan (warfarin) foretrekkes dersom atrieflimmeren har sammenheng med en klaffefeil. Acetylsalisylsyre (Albyl-E) er ikke tilstrekkelig.

Forrige side Neste side