Informasjon

Radiofrekvensablasjon

Dette er en behandling som særlig anvendes ved gjentakende episoder med atrieflimmer. Metoden innebærer en nitidig kartlegging av elektriske impulser i hjertet og "brenning" av områder som disponerer for flimmer.

Tilleggsbehandling

Alle pasienter som skal behandles med radiofrekvensablasjon for atrieflimmer, må bruke blodfortynnende behandling før og 6 mnd etter prosedyren. Blodfortynnende behandling betyr for de fleste pasienter Marevan (warfarin). Acetylsalisylsyre (Albyl-E) er ikke tilstrekkelig.

Forrige side Neste side