Informasjon

Radiofrekvensablasjon

Temaside om Korona

Tilleggsbehandling

Alle pasienter som skal behandles med radiofrekvensablasjon for atrieflimmer, må bruke blodfortynnende behandling før og 6 mnd etter prosedyren. Blodfortynnende behandling betyr for de fleste pasienter Marevan (warfarin). Acetylsalisylsyre (Albyl-E) er ikke tilstrekkelig.

Forrige side Neste side