Informasjon

Blodårebetennelser, vaskulitter

Blodårebetennelser, betennelser i veggen på blodårer rundt om i kroppen, såkalte systemiske vaskulitter, er en sjelden gruppe autoimmune sykdommer som kan ramme både barn og voksne.

Hva er blodårebetennelser?

Blodårebetennelser, vaskulitter, er en uensartet gruppe sykdommer der det foreligger betennelse (inflammasjon) og skade på blodåreveggene uten at det foreligger noen form for infeksjon. Slike skader vil etter hvert kunne føre til vevshenfall, celledød i blodåreveggen, noe som tetter igjen blodåren og dermed svekker blodforsyningen i området. En vaskulitt kan være begrenset til hud eller andre organer, eller det kan være en multisystem tilstand som angriper og skader flere organer.

Vaskulitter er sjeldne tilstander. I følge en tysk oversikt rapporteres det årlig om 40-54 nye tilfeller per en million innbyggere. Forekomsten synes å være relatert til geografi, alder og sesongvariasjoner.

Neste side