Informasjon

Blodårebetennelser, vaskulitter

Inndeling

Det skilles mellom mange forskjellige typer vaskulitter. De fleste oppstår i små blodårer, færre finnes i større blodårer.

Små kar

 • Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA, tidligere kalt Churg-Strauss syndrom)
  • En betennelse som først og fremst opptrer i luftveiene og er forbundet med astma. Betennelsen finnes i små til middelsstore kar.
 • Kutan leukocytoklastisk angiitt
  • En tilstand som kun finnes i huden og som ikke finnes spredt rundt i kroppen eller i nyrene.
 • Cryoglobulinemisk vaskulitt
  • En betennelse som påvirker de minste blodårene: kapillærer, venuler eller arterioler. Den angriper særlig hud og nyrer.
 • Immunoglobulin A (IgA) vaskulitt (tidligere kalt Henoch-Schönlein purpura)
  • Immunstoffer påvirker kapillærer, venuler eller arterioler. Sykdommen angriper typisk hud, tarm og nyrer, men den gir også leddsmerter eller leddbetennelser. Tilstanden forekommer hos barn.
 • Antinøytrofil cytoplasmisk antistoff (ANCA)-assosiert vaskulitt (AACV)
  • Er en gruppe sykdommer som utgjøres av mikroskopisk polyangiitt, GPA og EGPA
  • Betennelse og ødeleggelse av kapillærer, venuler eller arterioler, men også små og mediumstore arterier kan angripes. Alvorlig nyrebetennelse (nekrotiserende glomerulonefritt) er svært vanlig.
 • Granulomatose med polyangiitt (GPA, tidligere kalt Wegeners granulomatose)
  • Betennelse i luftveiene og skader i kapillærer, venuler, arterioler og arterier. Alvorlig nyrebetennelse er vanlig
 • Immunkompleks småkar vaskulitt
 • Anti-glomerulær basalmembran sykdom
 • Hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt (anti-C1q vaskulitt)

Mellomstore kar

 • Kawasakis sykdom
  • Betennelse i arterieveggen, særlig i hjertets koronararterier, men også hovedpulsåren (aorta) og venene kan være involvert. Forekommer hos små barn.
 • Polyarteritis nodosa
  • En alvorlig betennelse i veggen til mellomstore til små arterier uten nyreskade eller vaskulitt i arterioler, kapillærer eller venuler.

Store kar

 • Gigantcelle arteritt
  • Betennelse i aorta og dens hovedgrener. Spesielt hyppig er tinningarterien angrepet (temporalisarteritt), en tilstand som er forbundet med polymyalgi revmatika.
 • Takayasu arteritt
  • Betennelse i aorta og dens hovedgrener.
Forrige side Neste side