Informasjon

Blodårebetennelser, vaskulitter

Diagnosen

Det finnes ingen anbefalt diagnostisk standard, men inndelingen ovenfor brukes til å skille mellom de ulike formene for vaskulitt. Disse sykdommene er vanskelige å diagnostisere fordi sykehistorien kan passe med både infeksjon, svulstsykdom og autoimmun sykdom. Vaskulitt er en diagnose som innebærer at andre årsaker må utelukkes. Særlig viktig er det å utelukke kreftsykdom og infeksjon. Når annen sykdom er utelukket, er det avgjørende å klargjøre hvilken type vaskulitt som foreligger og omfanget av den.

Pasienter med vaskulitt har gjerne hatt diffuse symptomer en tid før lege søkes. Det kan være uforklarlig feber, utslett, muskelsmerter, leddsmerter, slapphet, vekttap. Kvinner er mer utsatt for å få vaskulitter enn menn.

Eventuelle funn ved legeundersøkelsen varierer avhengig av størrelse, sted og utbredelse av involverte kar.

Blodprøver har en sentral plass i utredningen (se nedenfor). Diagnosen må bekreftes ved å mikroskopere vevsprøver fra blodåre. Ellers kan det tas en rekke bildeundersøkelser for å kartlegge omfanget av sykdommen.

Forrige side Neste side